Start Agenda 2018 Agenda 2019 Foto album Contact

16 september.

Thema: Duurzaamheid.

Spreker Remco Tuinier

18 november.

Thema: Leven met Lef.

Spreker Marinka Lipsius

De data in 2019:

20 januari

17 maart

19 mei

15 september

18 november

Duurzaamheid…..


 
In deze lezing geeft Remco Tuinier zijn kijk op het grootste probleem van de deze eeuw:

duurzaamheid en de energiehuishouding op aarde.

Hij zal toelichten dat er eigenlijk geen energieprobleem is en dat echte duurzaamheid misschien wel onmogelijk is. Toch geeft hij ook mogelijke oplossingsrichtingen aan.

Remco Tuinier is getrouwd, vader van twee zoons en werkzaam als hoogleraar fysische chemie TU Eindhoven.


Derde 4-Days! ontmoeting met Remco Tuinier

Hoe houden we energie? 

Na vooraf te hebben genoten van het prachtige koor Acte de Présence nam Remco ons op een uitdagende, humoristische manier mee naar: "Hoeveel energie hebben we op aarde?" en “Hoeveel energie verbruikt de mens nu eigenlijk?” Via wetenschappelijk onderbouwde cijfers en leuke plaatjes kwamen we erachter dat de mensen te veel energie verbruiken. Ondanks de vele inspanningen op het gebied van zonnepanelen, windenergie enzovoort. Als we zo doorgaan komen we gewoon tekort, zo bleek uit de energiebalans van Remco. Wat moet er dan veranderen? Remco gaf een inkijkje in zijn persoonlijke inspanningen op dit gebied. Maar bij een check bleek ook hij teveel te verbruiken. Om dit voor jezelf te checken kun je de footafdruk (https://www.footprintcalculator.org/) invullen.

Een boeiende lezing, bijgewoond door vele aandachtige toehoorders.

Bij de koffie werd er nog veel over nagepraat.Bereken je ecologische voetafdruk: 

https://www.footprintcalculator.org/

Boek MacKay:

https://www.withouthotair.com/

Afscheidslezing Lyklema:

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/30211