Start Agenda 2019 Archief 2018 Foto album Contact

Salam - Vrede


Op 15 september:


Bouchaib Saadane woont sinds 1970 in Nederland en is geboren in Marokko.

Hij heeft gewerkt bij Daf, Volvo en Nedcar. Gespecialiseerd in medezeggenschap is hij meer dan 17 jaar in de ondernemingsraad actief geweest en van gewoon lid en secretaris uiteindelijk voorzitter geworden.

Voor de medemens opkomen is zijn passie en voelt hij als zijn roeping.

In onze multiculturele samenleving neemt Bouchaib ons mee in zijn gevoel van “vrede” en zal hij als Nederlands burger met een Islamitische en migratie-achtergrond toelichten wat voor hem vrede betekent.

In zijn geloof, de Islam, staat het woord Vrede (Salam) zeer centraal. Moslims groeten elkaar met dat woord, Salam: Vrede. Voor Bouchaib is Vrede/Salam  één van de primaire behoeftes van de mens.  Zonder vrede kan een mens niet (normaal) leven op deze aarde.


Bouchaib zal onder meer de volgende vragen met ons doornemen en uitwerken:

- Hoe ervaart hij Vrede/Salam in zijn dagelijkse leven hier in Nederland?

- Hebben alle burgers van Nederland dezelfde definitie voor vrede?

- Gaan we hier in Nederland op een vreedzame manier om met vrede en veiligheid?Om 11.30 uur bent U welkom aan de Meezenbroekerweg 11a in Heerlen.  De toegang is gratis, er is kinderopvang en na afloop koffie en thee. Zie ook: www.4-days.nl

De lezing over “leven met lef” is onderdeel van een serie ‘4-days: droom, durf, doe en deel’-samenkomsten over zingeving en geluk. Inspirerende sprekers en aansprekende thema’s nemen de toehoorders  iedere twee maanden mee in een prikkelende lezing. Een andere manier om de zondagochtend door te brengen, vrij toegankelijk en zonder verplichting.

De ‘4-days: droom, durf, doe en deel’-ochtenden worden mede mogelijk gemaakt door

Apostolisch Genootschap, plaats voor religieus-humanistische zingeving.

Zie ook: www.apgen.nl  en www.vindhetantwoordinjezelf.nl

20 januari.

Thema: Denken delen

Spreker Hans Tiemersma

17 maart

Thema: Een leven vol liefde, geluk en succes

Spreker Steven Geldof

19 mei.

Thema: Vrijheid

Spreker: Rob Groen

15 september

Thema:Salam - Vrede

Spreker: Bouchaib Saadane

17 november.

Thema:

Spreker
flyer salam.pdf