Start Agenda 2018 Agenda 2019 Foto album Contact

17 juni.

Thema: Op zoek naar het midden.

Spreker George Gelauff

16 september.

Thema: Duurzaamheid.

Spreker Remco Tuinier

18 november.

Thema: Leven met Lef.

Spreker Marinka Lipsius

De data in 2019:

20 januari

17 maart

19 mei

15 september

18 november

Wat zijn de zorgen van het stille midden ….


 
Er zijn krachten in de samenleving die profiteren van polarisatie en wij-zij denken.  In het midden staat de stille meerderheid: mensen met hun gewone leven en zorgen, die soms meegesleept worden door de extreme geluiden vanuit de polen. Om de kracht van wij-zij denken te verminderen is dat stille midden cruciaal.


Wat zijn de zorgen van het stille midden? En welke waarden spelen er in het dagelijks leven? Wat betekenen die voor de belangen van de eigen groep en die van vreemden?
George Gelauff verkent deze vragen aan de hand van het werk van Bart Brandsma en Michael Ignatieff. Met uiteraard geen ultieme antwoorden, maar veeleer denk- en zoekrichtingen.flyer george gelauff.pdf

Tweede 4-Days lezing goed bezocht.


De lezing van George had als titel “Op zoek naar het midden”. George nam de toehoorders mee in zijn zoektocht. Wat kun je doen als weldenkend mens om de polarisatie en het wij-zij denken het hoofd te bieden? Daartoe gaf George eerst een waarschuwing: als je polarisatie wilt vermijden moet je niet denken dat je wel even in gesprek kunt gaan met de mensen die extreme standpunten verkondigen. Die zijn er alleen maar op uit om jou in hun kamp te krijgen en luisteren niet naar rede noch naar nuance.

 Lees meer………