Start Agenda 2020 Archief 2019 Archief 2018 Foto album Contact

Een frisse blik op emoties.

Zoals veel filosofen in de 1 7e eeuw, hield Spinoza (1 632-1 677) zich bezig met emoties. Hij zocht een nieuwe ethiek. Hij kwam met een nieuwe, frisse kijk op emoties, die ons ook vandaag nog veel te zeggen kan hebben...

Gevoelens, emoties, hartstochten vormen ons leven. Spinoza noemt ze affecten. Een groot deel van zijn hoofdwerk, de Ethica, gaat over kennis van affecten. Geen steriele kennis, maar menselijk doorvoelde achtergronden van onze gemoedsbewegingen.


Verslag van Edwin de Jong:

“Spinoza was een van de filosofen die zocht naar begrip van de wereld zowel om hem heen als in zichzelf. Na een korte inleiding over het leven van de filosoof, nam Jan ons mee op een boeiende ontdekkingstocht door de Ethica, het hoofdwerk van Spinoza waarin voor mij het onderscheid tussen passieve en actieve emoties en het herkennen daarvan tot een nieuw inzicht leidde. Naast deze best wel diepe gedachten mochten we gelukkig ook genieten van de geweldige diverse muzikale kwaliteiten van Jan, waarin, als vanzelf, vele muzikale stijlen en richtingen aan bod kwamen. Het was wederom een boeiende lezing. Het is mooi om te zien dat veel van het gedachtegoed dat wij als “modern” beschouwen, vele eeuwen geleden al bedacht is....”


Om 11.30 uur bent U welkom aan de Meezenbroekerweg 11a in Heerlen.  De toegang is gratis, er is kinderopvang en na afloop koffie en thee. Zie ook: www.4-days.nl

De lezing over “leven met lef” is onderdeel van een serie ‘4-days: droom, durf, doe en deel’-samenkomsten over zingeving en geluk. Inspirerende sprekers en aansprekende thema’s nemen de toehoorders  iedere twee maanden mee in een prikkelende lezing. Een andere manier om de zondagochtend door te brengen, vrij toegankelijk en zonder verplichting.

De ‘4-days: droom, durf, doe en deel’-ochtenden worden mede mogelijk gemaakt door

Apostolisch Genootschap, plaats voor religieus-humanistische zingeving.

Zie ook: www.apgen.nl  en www.vindhetantwoordinjezelf.nl

19 januari.

Thema: Een frisse blik op emoties

Spreker: Jan Snel


22 maart.

Thema: De passie van Jill Eekhout

Spreker: Hans Goedhart en Jill Eekhout


10 mei.

Thema:

Spreker: Alex Lammertsma


september.

Thema:

Spreker:


november.

Thema:

Spreker: