Start Agenda 2019 Archief 2018 Foto album Contact

Denken delen.


Aan de hand van vragen van de Duits/Amerikaanse filosofe Hannah Arendt neemt Hans ons mee naar de betekenis van het denken. Is er een denken zonder taal en zonder waarheid? Hoe belangrijk is het openlijk, publiekelijk delen van onze gedachten? Hoe en waarom zouden mensen een stem moeten geven aan hun innerlijke

gedachten? En hoe staat het dan met oordelen?

Op zoek naar het goede, ware en schone zet Hans ons in deze 4daysontmoeting aan het

denken en wordt duidelijk hoe belangrijk autonoom denken en het delen van gedachten is.


Hans Tiemersma heeft zijn jeugd doorgebracht in Heerlen. Begin negentiger jaren is hij verhuisd naar Brabant. In het dagelijks leven is hij senior rekenkundig personen schadeexperten gerechtelijk deskundige.

Hij vervult verschillende functies bij Apostolisch Genootschap, waaronder die van voorganger.


Vanaf 1990 is hij zich gaan verdiepen in filosofische vraagstukken. Sinds 2009 maakt hij

deel uit van Quo Vadis, een gespreksgroep van filosofie liefhebbers.


Om 11.30 uur bent U welkom aan de Meezenbroekerweg 11a in Heerlen.  De toegang is gratis, er is kinderopvang en na afloop koffie en thee. Zie ook: www.4-days.nl

De lezing over “leven met lef” is onderdeel van een serie ‘4-days: droom, durf, doe en deel’-samenkomsten over zingeving en geluk. Inspirerende sprekers en aansprekende thema’s nemen de toehoorders  iedere twee maanden mee in een prikkelende lezing. Een andere manier om de zondagochtend door te brengen, vrij toegankelijk en zonder verplichting.

De ‘4-days: droom, durf, doe en deel’-ochtenden worden mede mogelijk gemaakt door

Apostolisch Genootschap, plaats voor religieus-humanistische zingeving.

Zie ook: www.apgen.nl  en www.vindhetantwoordinjezelf.nl

20 januari.

Thema: Denken delen

Spreker Hans Tiemersma

17 maart

Thema:

Spreker

19 mei.

Thema:

Spreker

15 september

Thema:

Spreker

17 november.

Thema:

Spreker
flyer Hans Tiemersma.pdf Verslag 4-days website 19 januari 2019.pdf

Samenvatting van de lezing